Zdravotní upozornění

Audio-vizuální stimulaci by neměli používat bez konzultace s odborným lékařem osoby s diagnostikovanou duševní poruchou, dále osoby po vážném úrazu hlavy nebo páteře, osoby trpící jakýmikoliv záchvatovitými stavy (např. epilepsií), a také těhotné ženy. Dále se nedoporučuje současné použití AVS a konzumace alkoholu, užití psychofarmak nebo jiných látek ovlivňujících vědomí (drogy).