Kde a jak AVS pomáhá

Odstranění stresu

AVS přístroje pomáhají odstranit stres navozením hluboké tělesné i duševní relaxace, se všemi fyziologickými důsledky – snížení produkce stresových hormonů, zvýšení produkce těch neurotransmiterů, které způsobují, že se „člověk cítí dobře“.


Odstranění únavy

Využití relaxačních a spánkových programů pomáhá celkové regeneraci organismu a doplnění „energetických rezerv“.


Dobití energie

Programy pro rychlé dobití energie jsou vhodné v těch případech, kdy potřebujeme rychle krátkodobě mobilizovat energetické zásoby organismu, dosáhnout zvýšené výkonnosti a koncentrace, aktivovat či „probudit“ se…
Při déletrvajícím pocitu únavy a snížené výkonnosti je však vhodnější doplnit energetické zásoby organismu pomocí relaxačních programů a kvalitního spánku, k jehož dosažení může být AVS přístroj také účinně nápomocen.


Duševní a tělesná relaxace

Výzkumy ukázaly, že z hlediska rychlosti navození relaxace a efektivity patří AVS k nejúčinnějším metodám vůbec. AVS přístroj dokáže navodit hlubokou relaxaci s vysokou účinností již během několika minut. Pravidelným užíváním audiovizuální stimulace se u člověka zvyšuje schopnost dosahovat stavu relaxace i během stresových situací, a to i bez použití AVS. Jinými slovy, pravidelným užíváním AVS dochází k natrénování schopnosti mozku dosahovat stavu relaxace za různých podmínek, dokonce i za těch, které jsou obvykle vnímány jako stresující.
AVS přístroje obsahují řadu programů pro dosažení různých hloubek relaxace – od lehké osvěžující relaxace až po relaxaci velmi hlubokou.


Odstranění problémů s usínáním, zlepšení kvality spánku

Kvalita spánku má na život člověka velmi zásadní vliv. Nevyspalý člověk je často podrážděný a nevrlý, hůře se koncentruje, vidí věci kolem sebe v horším světle než jaké opravdu jsou, hůře vychází se svým okolím, dělá více chyb… Špatný spánek tak ve svých důsledcích může vést ke zhoršeným mezilidským vztahům na pracovišti i v osobním životě, k menší profesní úspěšnosti, a obecně k méně šťastnému životu. Mnohdy si to neuvědomujeme, ale dostatek kvalitního spánku je jedním ze základních předpokladů úspěšného a šťastného života.
AVS přístroje obsahují spánkové programy, které pomáhají s usínáním a zlepšují kvalitu spánku. Při pravidelném užívání spánkových programů obecně dochází ke zlepšení spánkového cyklu a ke zkvalitnění spánku i bez použití AVS.


Zlepšení koncentrace, paměti a schopnosti se učit

AVS přístroje dokážou navodit stav vědomí, ve kterém nejsme roztěkaní, ale dokonale soustředění, naše schopnost přijímat a zpracovávat informace je optimální, a také schopnost účinného zapamatování si informací je výrazně zvýšená.


Zmírnění bolestí, migrén, depresí, úzkostí

Pro zmírnění bolestí s pomocí AVS přístrojů jsou vhodné především relaxační programy v hladině alfa, kdy v těle dochází ke zvýšené tvorbě hormonů ze skupiny endorfinů, které výrazně tlumí bolest. S relaxací jsou úzce spojené účinky jako celkové uvolnění a regenerace organismu, odstraňující případné napětí či křeče, které jsou často s bolestmi spojené.
Migrény je možné zmírnit pravidelným používáním audiovizuální stimulace (mimo dobu záchvatu), konkrétně relaxačních programů – četnost výskytu a intenzita záchvatů migrény se snižují. Není vhodné používat AVS v době záchvatu, protože zvýšené prokrvení mozku, způsobené AVS, by mohlo bolest ještě umocnit.
Deprese je závažné psychické onemocnění, které se řadí mezi tzv. „poruchy nálady“. Je charakteristické mj. sníženou hladinou některých neuratransmiterů v mozku a specifickou aktivitou různých částí mozku pozorovatelnou na EEG. Mezi hlavní, i když ne jediné, příčiny vzniku deprese se řadí dlouhodobý i akutní stres. Audiovizuální stimulace je svojí schopností rychle a účinně navozovat relaxaci velmi účinná při nutnosti čelit stresu a výrazně redukuje dopady stresu na tělesné a duševní zdraví jedince. Mezi další důležité účinky AVS patří „optimalizace“ mozkové aktivity a zvýšení produkce neurotransmiterů zodpovědných za dobrou náladu. Nejen těmito mechanismy AVS účinně pomáhá zmírňovat deprese. Vzhledem k možné závažnosti depresivních stavů ale důrazně doporučujeme použití AVS při depresích konzultovat s odborným lékařem.
Také úzkostné poruchy mají často souvislost se stresem a jsou doprovázeny charakteristickou aktivitou mozku (pozorovatelnou na EEG) a sníženou hladinou serotoninu v mozku a proto může při nich AVS představovat účinnou pomoc. Tyto poruchy ale podobně jako v případě depresí mohou mít různé příčiny a někdy i závažnou intenzitu a proto je vhodné použití AVS pro terapii úzkostných stavů konzultovat s odborným lékařem.


Zmírnění lehkých mozkových dysfunkcí (LMD)

Audiovizuální stimulace zmírňuje LMD několika různými mechanismy.
Bez ohledu na zvolený stimulační program či frekvenci, AVS podporuje tvorbu nových nervových spojů.  Tak dochází k obecnému zlepšení činnosti mozku.
AVS zvyšuje prokrvení mozku a tak zlepšuje jeho činnost.
AVS optimalizuje poměr různých frekvencí (patrných na EEG), které mozek při své činnosti produkuje. U některých dětí dochází ke zpoždění vývoje mozku, které se vyznačuje nadměrnou produkcí pomalých vln theta a alfa a nízkou produkcí rychlejších vln beta, které jsou spojeny s koncentrací a mentální činností. Pravidelná audiovizuální stimulace frekvencemi z oblasti tzv. senzomotorických rytmů, tj. cca 13 – 17 Hz, účinně trénuje schopnost mozku pracovat v hladině beta (i bez AVS), kterážto je hladinou vědomí spjatou s myšlením a učením, tedy aktivitami úzce spjatými se školní docházkou.
AVS zlepšuje synchronizaci činnosti různých částí mozku, mj. i mozkových hemisfér, a tak výrazně zefektivňuje a zlepšuje jeho činnost jako celku.
AVS optimalizuje produkci neurotransmiterů, což jsou látky, jejichž prostřednictvím dochází ke komunikaci mezi mozkovými buňkami (neurony), a tak opět zlepšuje činnost mozku jako celku.


Rozvoj tvořivosti a schopnosti hledat nová efektivní řešení problémů

Audiovizuální stimulace podporuje kreativitu a schopnost nacházet nová efektivní řešení problémů v několika rovinách. Tím nejobecnějším mechanismem je, že AVS, bez ohledu na použitý program, stimuluje a tím trénuje mozek. Tak jako se tělesným cvičením zvyšuje obratnost a síla svalů, tak se i stimulací mozku zpřístupňuje jeho obrovský potenciál. Sladěním činnosti mozkových hemisfér, což je dalším z efektů AVS, se výrazně zvyšují schopnosti jedince ve velmi mnoha oblastech.
Programy na podporu kreativity a představivosti stimulují obvykle především pravou hemisféru. Jejich účinkem začínají člověku přicházet nové nápady, originální řešení problémů, které se dosud zdály neřešitelné, apod. Tyto nově nabyté schopnosti nacházejí využití v umělecké tvorbě, podnikání a mnoha dalších oblastech života.


Zvýšení celkové psychické odolnosti a duševní pohody

Psychická odolnost je v dnešní době velmi důležitou vlastností či schopností a velmi úzce souvisí s celkovým zdravím člověka. Je do značné míry synonymem psychické vyrovnanosti člověka, k níž může používání AVS přístroje nemalou měrou přispět – počínaje podporou kvalitního spánku, se všemi vyplývajícími pozitivnímu důsledky, přes schopnost se soustředit a efektivně se učit, po schopnost správně myslet a efektivně řešit problémy…
Jedním ze základních pilířů psychické odolnosti je schopnost efektivně a dostatečně relaxovat. V dnešní uspěchané době je pro mnoho lidí efektivní relaxace obtížně dosažitelná, protože většina relaxačních technik je časově náročná. Zde je třeba vyzdvihnout mimořádnost audiovizuální stimulace, která umožňuje dosáhnout hluboké relaxace již během několika minut.